Cimnastik ve Temel Hareket Becerisi.

Yrd. Doç Dr. Umut BAŞOĞLU liderliği ve denetiminde;

Cimnastik ve temel hareket becerisi çocuğun bütüncül eğitiminde önemli bir potansiyele sahiptir. Çocuklar cimnastik, oyun ve fiziki etkinliklere katılırken fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel vb. özelliklerini geliştirme ve bunlara bağlı sağlığını iyileştirme fırsatlarını elde etmektedir.

 

Bu nedenle, çocuklarda anasınıfından itibaren cimnastik, oyun ve fiziki etkinliklere düzenli katılım alışkanlığı geliştirme ve bunlara bağlı bilgi birikimini edinme, genel ve özel eğitimin önemli hedeflerinden biridir. Anasınıfı ve İlkokul düzeyinde; cimnastik, oyun ve fiziki etkinliklere katılımdan özellikle hareket yetkinliği, aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının altyapısının oluşturulması beklenir.

 

Hareket yetkinliği içerisinde üç temel unsur öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, temel hareket becerileri olarak isimlendirilen çocuğun bir noktadan başka bir noktaya yer değiştirirken, hareket ederken veya olduğu yerde vücut dengesini sağlarken ve herhangi bir nesneyi kontrol ederken gerekli olan hareket becerileridir. Bu becerilerin gelişimi bedenin hareket potansiyelinin daha etkili kullanılmasını sağlamaktadır. Hareket yetkinliği içindeki ikinci unsur ise hareket becerileri ile ilgili kavramların öğrenilmesidir.

 

Bu kavramların öğrenilmesi, çocuğun bedenin nasıl hareket ettiğini anlaması ve ilgili bilgi birikimini kullanması açılarından önemlidir.

 

Günümüzde, hareket yetkinliği geliştirmede temel hareket becerileri ve kavramlarının yanında üçüncü bir unsur olarak uygun stratejileri/taktikleri geliştirme ve kullanma becerisi de önem kazanmaya başlamıştır. Buradaki stratejiler ve taktiklerden kasıt çocuğun oyun ve fiziki etkinliklerde daha etkili olabilmek için problem çözme becerilerini kullanarak ilgili spor dalında kendisi veya takımı adına en uygun yöntemleri belirleyebilmesi ve etkinlikler sırasında kullanabilmesidir. Bu becerinin anasınıfı ve ilkokul düzeyinde ele alınmaya başlanmasındaki amaç, 10 yaş ve üzeri çocuklarda gelişen hareket becerileri ile birlikte, giderek önemi artan daha karmaşık oyun stratejileri ve taktikleri için bir altyapı oluşturmaktır.

 

Beden sağlığının korunması ve geliştirilmesinde cimnastik, oyun ve fiziki etkinliğin önemi giderek daha belirgin hale gelmektedir. Çocukların sağlıklarını korumaları için günde en az bir saat cimnastik, oyun ve fiziki etkinliklere katılma ihtiyacı duydukları bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda çocukların cimnastik, oyun ve fiziki etkinliklere istekle, düzenli katılım alışkanlığı geliştirmeleri önemlidir. Düzenli katılım için önemli unsurlardan birisi ise, çocuğun cimnastik, oyun ve fiziki etkinliklere katılırken eğlenmesi ve bu katılımın kendisine getirdiği faydaları somut olarak anlaması ve görmesidir. Bu nedenle, aktif ve sağlıklı yaşam kavramları ve ilkelerinin çocuklar tarafından anlaşılması, bunları yaşamlarında eğlenerek uygulamaları için cimnastik, oyun ve fiziki etkinlik önemli bir araçtır.

 

Cimnastik, Oyun ve fiziki etkinliklerin hareket yetkinliği, aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına etki sürecinde gözden kaçırılmaması gereken bir diğer boyut; çocukların yaşam becerileri olarak isimlendirilen kişisel, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirme için yarattığı eğitim fırsatlarıdır. Bunlar içinde kendini tanıma, bireysel ve sosyal sorumluluk, adil oyun, grupla çalışma, iletişim, gözlem, hedef belirleme, uygulama, değerlendirme, yansıtma vb. beceriler sayılabilir.

 

Bu program yukarıda açıklanan eğitim öncelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır.


Cimnastik ve Temel Hareket Becerisi Programının Amacı
Çocukların cimnastik, oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile yaşamları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili yaşam becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarıdır.


Cimnastik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler Programının Temel İlkeleri
Cimnastik, oyun ve fiziki etkinlikler programının dayandığı temel ilkeler;

 1. Cimnastik, oyun ve fiziki etkinlikler programı oyun yoluyla öğrenme temellidir.

 2. Çocukların gelişimi bir bütün olarak ele alınmıştır.

 3. Çocuk merkezli ortamlarda, çocukların kendi öğrenmelerini yapılandırmalarına imkan verir.

 4. Süreç ağırlıklıdır.

 5. Gelişimsel ve sarmal bir yapıdadır.

 6. Esnek bir yapıdadır.

 7. Temalar/konular istenilen kazanımlara ulaşmada bir araçtır.

 8. Çocukların eğitiminde çevresi ve diğer kişilerle deneyimleri önemlidir.

 9. Öğrenme-öğretme ortamlarında bireysel, eşli ve grupla çalışmalar (etkinlikler) dengeli bir şekilde sunulur.

 10. Yaratıcılığı geliştirme, eleştirel ve yansıtıcı düşünme ön plandadır.

 11. Evrensel ve toplumsal değerlere yer verilmiştir.

 12. Centilmence oyun ve mücadele anlayışı geliştirmek için teşvik edilir.

 13. Eğitmene özgürlük tanır.

 14. Tüm çocukların katılımı önemlidir.

 15. Çevreye ve doğaya duyarlılık önemlidir.

 16. Eğlenerek öğrenme ortamı sunar.

 17. Değerlendirme süreci çok yönlüdür.

 18. Aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırır.

 19. Keşfederek öğrenme yaklaşımı, çocukların düşünmesi ve problem çözmesini sağlayan bir anlayışla kullanılır.

 

Anasınıfı ve İlkokul Çağındaki Çocukların Cimnastik, Oyun ve Fiziki Etkinliklerle İlgili Gelişim Özellikleri
Anasınıfı ve ilkokul çağındaki çocukların yaşa göre gelişim özellikleri; cimnastik, oyun ve fiziki etkinlikler programı öğretim çıktıları ve kazanımlarının hazırlanmasındaki temel yol göstericidir. 

Haberler

Yüksel Soysal ITF Level 2 kursuna katıldı

Kulübümüz antrenörlerinden Yüksel Soysal, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzen...

Oku...

Yeni Yılınız Kutlu Olsun

Yeni Yılınızı Kutlar, yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini dileriz.   A...

Oku...

Elif Gül 12 Yaş Kış Kupasında Finalde..

Sporcularımızdan Elif Gül, 23-28 Ocak 2017 tarihleri arasında Taç Spor Kulübü'nde düzenlen...

Oku...